Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr  3/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

z dnia 19 września 2019r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zgodnie z § 5 ust.1 i pkt 1 rozporządzenia   Ministra Edukacji Narodowej  z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)

zarządzam co następuje:

§ 1 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  •   2  stycznia  2020 r. - uzasadnione organizacją pracy szkoły
  •   3  stycznia 2020 r.  - uzasadnione organizacją pracy szkoły
  • 21  kwietnia 2020 r.-  egzamin ósmoklasisty
  • 22  kwietnia 2020 r.-  egzamin ósmoklasisty
  • 23  kwietnia 2020 r.-  egzamin ósmoklasisty
  • 12  czerwca 2020 r. -  dzień po Bożym Ciele

  § 2

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i  informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodano: 19.09.2019 / Autor: Bogumiła Andrzejewska


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: